Upadłość przedsiębiorcy a egzekucja komornicza

Kiedy dłużnik nie płaci wymagalnego długu, a od wielu lat stało się to w naszym Kraju normą, wierzyciel musi błyskawicznie budować strategie windykacyjne, które w najszybszy i optymalny sposób doprowadzą do zaspokojenia jego roszczeń.

Koronawirus a bankructwo przedsiębiorcy

Epidemia, jak każde inne zjawisko zakłócające relacje biznesowe, niesie z sobą poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorcy. Zagrożeniem jest utrata płynności finansowej, utrata majątku, powstanie stanu niewypłacalności, w języku potocznym określanego mianem bankructwa.