Upadłość przedsiębiorcy a egzekucja komornicza

 Kiedy dłużnik nie płaci wymagalnego długu, a od wielu lat stało się to w naszym. Kraju normą, wierzyciel musi błyskawicznie budować strategie windykacyjne, które w najszybszy i optymalny sposób doprowadzą do zaspokojenia jego roszczeń.

Read more
Niewypłacalność a upadłość

Niewypłacalność i upadłość to pojęcia o odmiennej naturze prawnej. Dowodzi tego chociażby sposób uregulowania tych kwestii w ustawie. Dłużnik jest obowiązany do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Read more
Koronawirus a bankructwo przedsiębiorcy

Epidemia, jak każde inne zjawisko zakłócające relacje biznesowe, niesie z sobą poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorcy. Zagrożeniem jest utrata płynności finansowej, powstanie stanu niewypłacalności.

Read more
Bankructwo, proces złożony

Bankructwo w języku potocznym, to niewypłacalność w języku ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Przepisy tej ustawy zostają w znaczący sposób zmodyfikowane.

Read more